ואלה צורותיה של נוסחת התואר (שלוש ארוכות ואחת מקוצרת‭:(‬