פרשה שלישית חוקת המתנדבים

פרשה שלישית חוק ת המתנדבים תוכן הפרשה וחלוקתה . 71 מטרתו הכללית של סרך היחד היא איסוף החוקימ והתקנות שלפיהם חי היחד . מנקודת ראות זו הפרשה השלישית היא מרכז הכובד של החיבור , שכן נתרכזו דווקה בה החוקים העיקריים המעצבים את דמותו החברתית של היחד , כלומר החוקים המגדירים את ארגונו , את דרך חייו השיתופית ואת חובותיהם וזכויותיהם העיקריות של חבריו . פרשה זו בכללה משקפת את דמותו החברתית של היחד , והיא המקור העיקרי ללימודה של דמות זו בכל כתבי הכת הידועים לנו עד עתה . לפיכך נצטרך בסעיפים הבאים לענות על השאלה : מה היא הדמות החברתית של היחד , ומה הוא ארגונו , המשתקפים בפרשה זו ? במלים אחרות : מהי משמעותם של כל חוקי הפרשה כשהם מצורפים ? התשובה על השאלה הזו—שאינה קלה —היא היא הפירוש שאנו חייבים להציעו לפרשה בכללה . נתוני שאר פרשיות סרך היחד , במידה שהם נוגעים לעניין זה , ייד 1 בו אף הם בקצרה בסעיפים הבאים . לפרשה חמישה פרקים : פרק א : פתיחה ( הגדרת המתנדבים ) 7—1 , 5 פרק ב : דיני התנדבות 1 , 6 — 7 , 5 פרק ג : דיני החבורה 8—1 , 6 פרק ד : סרך מושב הרבים 13—8 , 6 פרק ה : סדר קבלתו של חבר חדש 23—13 , 6 פ...  אל הספר
מוסד ביאליק