פרקים ב —ג: דרך רוח אמת ודרך רוח עולה

פרקים ב —ג : דרך רוח אמת ודרך רוח עולה . 68 תוכנם של שני הפרקים המרכזיים צוין במפורש בכותרתו של פרק ב : 'ואלה דרכיהן בתבל . ' הכוונה לדרך שבה הולכים הסרים למשמעתה של רוח אמת , המתוארת בפרק ב , ולדרך שבה הולכים הסרים למשמעתה של רוח עוול , המתוארת בפרק ג . דרכים אלו הן סכום המעשים והמידות שיש בהן סימן לשני חלקי האנושות ; ושני הפרקים הם לפיכך שתי רשימות של מידות ומעשים . רשימת המידות הנאות והמעשים הטובים שבפרק ב חותמת במשפט מסכם 'אלה סודי רוח לבני אמת תבל' !( 6 , 4 ) הרשימה שבפרק ג חסרה סיכום כזה . אחרי סיומן של שתי רשימות אלו נאמר , בשני הפרקים , 'ופקודת כול הולכי בה' . ( 21—11 , 4 ; 6 , 4 ) מלים אלו משמשות כותרת פנימית הפותחת את פירוט שכרם הטוב של צדיקים לעתיד לבוא בפרק ב , ואת פירוטו המקביל של עונש הרשעים בפרק ג . שני הפרקים מנוסחים בקיצור רב , כרשימות של פרטים שנזכרו במלים בודדות או בניבים קצרים > ללא המשך סיפורי ' ללא דיון מורחב' ללא משפטים שנבנו במתכונת תחבירית רגילה . בדרך בלל אץ גם חשיבות מיוחדת לסדר שבו נמנו הפרטים , אבל פה ושם אפשר לגלות משמעות כלשהי בסדרם . רשימת דרכי האמת פותח...  אל הספר
מוסד ביאליק