פרשה שנייה תולדות כול בני איש

פרשה שנייה תולדות כול בני איש השקפת עולמם של אנשי ה יחד . 61 בתור כת מדבר יהודה בצבצה ועלתה אמונה מיוחדת בדבר יחסו של הבורא לנבראים ודרכיה של ההשגחה העליונה . ואין תמיהה בכך , שכן חבורות דתיות הרבה שפרשו מן החברה הסובבת אותן הגיעו לידי אמונות ודעות משלהן . אך לא תמיד זוכות אמונות נפרדות אלו לביטוי מלא בתודעת המאמינים > יש שהן נשארות בגדר תחושה הנותנת את אותותיה ביצירותיה של החבורה , שאינה חשה במשמעותם העיונית המלאה של הדברים . ויש שעיקרי האמונה אמורים אמנם במפורש ומתוך תודעה מלאה של משמעותם , אבל בקצרה וללא פיתוח נרחב ומעמיק . ואילו אנשי היחד משמיעים לנו דעות שמוצאן במחשבה עיונית נוקבת , ועיקרי אמונתם משתלבים בהקשר הגיוני לשיטה שאינה חסרה אחידות , עקיבות ושלמות . על כן , אין רבים מדבריהם מסתברים די הצורך למי שאינו טורח בלימוד משמעותם העיונית . ומאלפת ביותר העובדה , שאנשי היחד לא הסתפקו במאמרים בודדים ומפוזרים , המביעים את עיקרי אמונתם 1 אלא ראו צורך להגדיר ולהסביר את החלק המרכזי שבהגותם בהרצאה שיטתית של רעיונות הנובעים זה מזה . דבר זה נעשה לצורך הוראה , שכן היו סבורים שכל בני אור חייבי...  אל הספר
מוסד ביאליק