פרק א: פתיחה (חובותיהם של באי־הברית)

פרק א : פתיחה ( חובותיהם של באי ה ברית ) . 53 פרק הפתיחה מונה את חובותיהם של באי הברית . כאמור ( לעיל סעיף , ( 46 מניין זה של חובות משמש הגדרה לציבור שאליו פונה הפרשה , והוא גם רמז לתוכנה המעשי של הברית . שכן אין לך הגדרה טובה לחבורת בני אדם שנאספו למטרה מסוימת , מלומר : האנשים האלה קיבלו על עצמם לעשות מעשים אלה , ולהימנע ממעשים אלה , ולשאוף למטרות אלה , וכיוצא בזה . זו דרכו של הפרק שלפנינו ושל החלקים המקבילים לו , הפותחים את הפרשיות ג , ה . לפיכך בנויים כל החלקים האלה במתכונת אתת , היא מתכונת שרשרת הלמ"דים , המתוארת במבוא , בפרק הסגנון , סעיף . 30 המלים הראשונות של הפרק אבדו לנו , משום שהריקבון פגע במקום זה בגוויל . השלמתי אותן לפי ההנחה שהן מקבילות לתחילתו של הפרק הדומה לזה בפרשה ה . ( 1 , 5 ) אנו יכולים לעקוב אחר בניינו של הפרק מן החובה הראשונה הנמנית בו : ( א ) 'לדרוש אל' — כלומר להשתדל להשיג את קרבתו של האל ולגלות את מצוותיו הנסתרות ( כפי שמתבאר מן המקבילות , עיין בפירוש . ( אחריה באות חובות אלו : ( ב ) קיום המצוות האמורות בתורה ובנביאים ! ( ג ) אהבה לכל דבר הרצוי לאל ושנאה לכל דב...  אל הספר
מוסד ביאליק