פרשה ראשונה המעבר בברית

פרשה ראשונה המעבר בברית הברית . 45 למושג 'ברית' נועדה חשיבות מרכזית במערכת רעיונותיו של היחד . ברית מיוחדת כרותה בין הכת ובין האל , והיא אף שונה במידת מה מן הברית שבין ה' לעמו , האמורה במקרא . ספר ברית דמשק מכנה אותה במפורש 'ברית חדשה , ' כשהוא מזכיר את 'האנשים אשר באו בברית החדשה בארץ דמשק' ( ב"ד : 21 , 8 ועיין עוד שם . ( 12 , 20 ; 14 , 6 וכן הוא מודיע לנו 1 'ובמחזיקים במצות אשר נותרו מהם הקים את בריתו לישראל עד עולם לגלות להם נסתרות אשר תעו בם כל ישראל' ( ב"ד . ( 14—12 , 3 כלומר : ברית ה' לעמו מתקיימת דווקה במעטים שנשארו נאמנים למצוות — כפירושן בכת , — והיא מתגלה בחוקים מיוחדים , הידועים לאנשים נאמנים אלה , ומוסתרים מכלל ישראל יי . שאר ספרי הכת אינם מודיעים לנו את טיבה של הברית במלים מפורשות כל כך , ואינם נוקטים במונח המאלף 'ברית חדשה , ' אולם בכל זאת מרבים הם להזכיר את 'ברית אל' בהזדמנויות שונות ( עיין למשל פ"ח . ( 4 , 2 אשר לסרך היחד , הרי הוא מכנה את אנשי חבורתו בתואר החגיגי » ' שומרי הברית' , ( 2 , 5 ) 'המחזיקים בברית' , ( 3 , 5 ) ובתארים כיוצא באלו ( 22—21 , 5 ) ו הוא מכריז על ה...  אל הספר
מוסד ביאליק