פרק ראשון: היחד

פרק ראשון : היחד . 7 מן החיבור שלפנינו' המכונה סרך היחד , למדו אנשי כת מדבר יהודה כיצד לנהוג ובמה להאמין . אורח חייהם מוגדר בו בחוקים ובתקנות מדוקדקים המלווים אזהרות נמלצות לעוברי החוק , וכן זכו בחיבור זה עיקרי אמונתם לניסוחם המפורש . לפיכך מתארת הכת בחיבור זה את עצמה , או—בלשון מדויקת יותר—היא מציגה בו לעיני הקורא את דמותה הרצויה , האידיאלית , דהיינו את ארגונה המיוחד במינו ואת שאיפותיה החברתיות והדתיות . מי שניגש למגילות מדבר יהודה כדי שילמד מהן את טיבה של התופעה החברתית והתנועה הדתית שגרמה לכתיבתן , מי שמעוניין בכת עצמה ( ולא בתולדותיה או ביצירתה הספרותית או בכיוצא בזה ) ימצא דווקה בסרך היחד את רוב הידיעות הדרושות לו . אופי החבורה . 8 החבורה המתוארת בסרך היחד היא איגוד של אנשים אשר מרוב שאיפתם לשלמות מוסרית ודתית פרשו מציבור בני עמם ' ) נבדלו ממושב אנשי העול / עיין ( 13 , 8 ! 10 , 5 כדי שיוכלו 'לשוב אל תורת מושה ככל אשר צוהי 18 , 5 ) ועוד , ( כלומר להקפיד בשמירת המצוות . לשם השגתה של מטרה זו הם מתאגדים בחבורה שהכול נעשה בה ביחד , במשותף , והמכונה , מטעם זה , 'יחד' או 'עצת היחד . ' ב...  אל הספר
מוסד ביאליק