מגילת הסרכים : ממגילות מדבר יהודה

יעקב ליכט מגילת הסרכים ממגילות מדבר יהודה מגילת הסרכים ממגילות מדבר יהודה סרך היחד סרך העדה סרך הברכות הוציאה לאור פירשה והוסיף עליה מבואות נספחים ומפתח י עקב ליכט מוסד ביאליק ירושלים הדפסה שנייה , תשנ"ו  אל הספר
מוסד ביאליק