בין ''היסטורה" ל"אגדה": גלגולי תל-חי בזיכרון העממי, יעל זרובבל

בין '' היסטורה " ל " אגדה : " גלגולי תל - חי בזיכרון העממי יעל זרובבל הקרב על תל חי 1 ) במארס ( 1920 היה אירוע היסטורי שהטביע את רישומו המיידי על היישוב העברי בארץ ישראל . ימים ספורים לאחר התרחשותו , עם הגיע ידיעות קטועות ועדויות ראשונות לידיעת הציבור , החלה ההתארגנות להנצחת הנופלים . כבר בהספדים הראשונים על מותם הסתמנה המגמה של ציון האירוע כנקודת מפנה היסטורית וראיית הנופלים כסוג חדש של גיבורים עבריים , הנכונים להגן על כבודם ולמות למען ביתם ומולדתם . כך , למשל , התייחס ברל כצנלסון לחללי תל חי , ב"יזכור" שחיבר אחר מותם , כאל "אנשי העבודה והשלום , אשר הלכו מאחורי המחרשה ויחרפו 1 את נפשם על כבוד ישראל ועל אדמת ישראל . '' יוסף קלויזנר הילל את הנופלים כ '' ראשונים שפתחתם שירה חדשה בספר הקדושים שלנו . על קידוש האומה וקידוש הארץ מתם . עד עתה היו לנו רק קדושי הדת . מכאן ואילך יש לנו גם קדושי הלאום 2 וקדושי הארץ . " בנאומים , במאמרים , בשירים ובסיפורים על גיבורי תל חי הופיעו 1 התייחסויות ל"דמותו האגדית" של יוסף טרומפלדור , המת הנודע ביותר של תל חי , שזכה עוד בחייו לתהילה של גיבור . אפילו ביוגר...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד