הערבי הישראלי: עיונים בשיח פוליטי שסוע

הערב י הישראלי : עיונים בשיח פוליטי שסוע עזמי בשארה ההערצה הנובעת מן התבוסה דחקה בשנות השבעים את הנטייה בשיח הפוליטי הערבי לראות בבני המיעוט הערבי בישראל בוגדים או במקרה הטוב להתעלם מהם . לעומת זאת , עתה שבה והשתלטה מבוכה בהערכת מצבם ותפקידם של הערבים בישראל , שהחלו משקיפים על מדינות ערב השכנות מן השוליים הדמוקרטיים של הטלוויזיה הישראלית . האם עצם העובדה שהם קוראים קריאות ביניים לראשי ממשלות ולשרים בישיבות הכנסת - היא הוכחה ללאומיות פלסטינית או להתחזקותו של הצד הישראלי הבוטח בנפשות שסועות ? או אולי לפנינו חיקוי ערבי של הישראלי בעל הביטחון העצמי במדינתו ? הערבים הישראלים משחקים תפקיד של ישראלים . אתה רואה אותם מברכים שרים ונשיאים ביום העצמאות של ישראל בטקסים הנערכים במיוחד למטרה זו - ברכות ל"חג . " הערבים מברכים על העצמאות , ולא כפי שאותו חבר כנסת ערבי בירך בשעתו את נשיא המדינה במלים "תחי מדינת ישראל הימזעומה" , בחושבו כי "דולה מזעומה" ( בערבית : "מדינה כביכול ( " פירושה "מנהיגה , " והרי המנהיגות יקרה ללבם של נציגי החמולות והשבטים , ששימשו אז חוליה מקשרת ביחסי השלטון הישראלי עם החברה הע...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד