א‭1>‬ר ‭:1‬ אלקטרון נע במהירות v סמוך לתיל, שהאלקטרונים בו נעים במהירות v באותו כיוון.