נספח: תורת היחסות ומשוואות האלקטרומגנטיות

נספח : תורת היחסות ומשוואות האלקטרומגנטיות בגוף היחידה עסקנו בעיקר בהשפעה של תורת היחסות המצומצמת על משוואות המכניקה . אולס לתורת היחסות יש קשר אמיץ גם למשוואות האלקטרומגנטיות . בפתח מאמרו משנת , 1905 המציג את עקרונות תורת היחסות המצומצמת , מציין איינשטיין שתי סיבות לעבודתו . . 1 חוסר סימטריה בהפעלת משוואות האלקטרודינמיקה של מקסוול על גופים נעים . . 2 כשלון הניסיונות לגלות תנועה כלשהי של הארץ ביחס לאתר . בסיבה השנייה דנו בגוף היחידה . הסיבה הראשונה קשורה בקושי מסוים בשימוש בחוקי האלקטרומגנטיות ( משוואות מקסוול , ( כאשר עוברים ממערכת ייחוס אחת לשנייה . נדגים זאת בעזרת דוגמה פשוטה . איור 1 מתאר חלקיק q הטעון במטען שלילי ( למשל אלקטרון ) והנע כמקביל לתיל הנושא זרם חשמלי . נוכל לחשוב על מודל מפושט שבו הזרם בתיל נגרם על ידי תנועה של אלקטרונים , הנמצאים במרחקים שווים זה מזה , והנעים כולם ימינה במהירות tr נניח שגם q נע ימינה , באותה מהירות ממש . בתיל יש גם יונים חיוביים , שלכל אחד מהם מטען + 1 ( ביחידות מטען האלקטרון . ( הצפיפות שלהם זהה לזו של האלקטרונים . לכן המטען החשמלי הכולל של התיל הוא ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה