תשובות לשאלות בגוף הספר

תשובות לשאלות בגוף הספר תשובה 1 . 1 צופה ב היושב בקרונית נמצא עתה במנוחה ביחס לתווך הנושא את הגל . לכן , המהירות שהוא ימדוד תהיה 330 מ \ ' שנ' בין שהמקור יהיה בחלק הקדמי של הקרונית , ובין שהוא יהיה בחלקה האחורי . לגבי צופה א , התווך נע ביחס אליו במהירות 10 מ \ ' שנ , ' והגל נע ביחס לתווך במהירות 330 מ \ ' שנ . ' לכן , אם הקרונית מתקרבת אליו , מהירות הגל ביחס אליו תהיה , 330 + 10 = 340 m / s ואם הקרונית מתרחקת ממנו , מהירות הגל תהיה . 330 10 320 m / s = תשובה 1 . 2 כל שצופה ב צריך לעשות , הוא למדוד את מהירות התפשטות האנרגיה , פעם אחת כשמקור האנרגיה נמצא בחזית הקרונית , ופעם שנייה כשהוא נמצא בסוף הקרונית ( הצופה בכל מקרה נמצא במרכז או בקצה השני . ( נסמן את תוצאות המדידה 7 _cc וב _^ בהתאמה . אם , \ vx \ - \ v 2 \ אלה הם חלקיקים . אם \ vx \ * \ v 2 \ אלה הם גלים . נניח שאלה גלים . נסמן _נ 'ץ את מהירות התווך ביחס לקרונית , _וב _" את מהירות הגל בתווך נח V ) ייחשב חיובי בכיוון + x ושלילי בכיוון v .- _% ייחשב חיובי תמיד . ( קל לראות כי : v 2 = v + V V 1 = v- V ולכן : , = __^ _ 2 v _ ± _ 2  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה