6.7 התפתחות היקום

6 . 7 התפתחות היקום לתורת היחסות הכללית יש חשיבות רכה באסטרופיסיקה המודרנית , משום שתורה זו מהווה בעצם את מערכת החוקים שעל פיהם מתפתח היקום מאז "המפץ הגדול , " שהתרחש — לפי המשוער — לפני כ 15 מיליארד שנה . הסיבה לחשיבותה של התיאוריה נעוצה בכך , שכוח הכבידה הוא הכוח היחיד שיש לו משמעות על פני מרחקים גדולים ( לכוח החשמלי אין השפעה במרחקים אסטרונומיים משום שהכוכבים וכוכבי הלכת הם ניטרליים מבחינה חשמלית . שאר הכוחות היסודיים בטבע הם קצרי טווח . ( לכן רק תיאוריה של הכבידה יכולה לתת לנו תמונה כוללת של היקום . משוואות תורת היחסות הכללית הן אפוא הבסיס לכל מודל קוסמולוגי ( מודל העוסק במבנה הבסיסי של היקום . ( יש לציין , כי כאשר עוסקים במרחקים גדולים מאוד , מושגים בסיסיים כמו מרחק , מהירות וזמן מקבלים משמעות שונה מזו שאנו רגילים לה בחיי _היום יום , ולכן המדענים החוקרים את התפתחות היקום נזקקים למושגי היחסות הכללית גם כדי להסביר את תוצאות חישוביהם וגם כדי שיוכלו לסרטט לעצמם תמונת עולם מתאימה של היקום .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה