איור ‭:6.5‬ המסלול של כוכב־חמה סביב השמש הוא אליפסה המסתובבת באיטיות (במציאות התנועה הזו היא הרבה יותר איטית מן המתואר באיור, והאליפסה קרובה יותר למעגל‭.(‬