6.6 תחזיות נוספות

6 . 6 תחזיות נוספות נזכיר שתי תחזיות נוספות של תורת היחסות הכללית : א . גלי כבידה על פי תורת היחסות הכללית , תנועות מואצות מסוימות של מסה , כגון תנועה במעגל , יוצרות תנודות בשדה הכבידה או בעיקום המרחב זמן . תנודות אלה מתפשטות בצורת גלים , המכונים גלי כבידה . מהמשוואות נובע שגלי הכבידה מתפשטים במהירות האור , ושכיוון התנודה של הגל ניצב לכיוון התקדמותו . גלי הכבידה דומים מבחינות אלה לגלים האלקטרומגנטיים המתחוללים סביב מטען חשמלי מתנודד . עוצמתם של גלי הכבידה היא בדרך כלל חלשה מאוד . כדור הארץ בתנועתו סביב השמש מחולל גלי כבידה בהספק של כעשרה ואט בלבד ( כעשירית מההספק של נורת להט נפוצה . ( מספר גלאים לגלי כבידה נבנו במקומות שונים בעולם , אך עד כה לא הצליחו לקלוט בעזרתם גלי כבידה . עם זאת , בין השנים 1974 _ו 1984 גילו ג'וזף טיילור ועוזרו ראסל הולס מאוניברסיטת מסצ'וסטס הוכחה עקיפה לקיומם של גלי כבידה . השניים עקבו במשך מספר שנים אחר "פולסאר כפול" ( זוג של כוכבי ניטרונים החגים זה סביב זה . ( וגילו כי תדירות הסיבוב יורדת עם הזמן , מה שמעיד על פחיתת האנרגיה הכוללת של המערכת . הוברר כי קצב פחיתת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה