6.4 חורים שחורים

6 . 4 חורים שחורים התחזית הדרמטית ביותר של תורת היחסות הכללית נוגעת לאפשרות קיומם של גרמי שמים המכונים חורים שחורים . אלה הם גופים שיוצרים שדה כבידה כה חזק עד כי דבר אינו יכול להיפלט מהם , לא חומר ולא קרינה אלקטרומגנטית . ניתן להעריך מה צריך להיות הרדיוס של גוף בעל מסה נתונה , כדי שיהפוך לחור שחור , באמצעות החישוב הפשוט הבא . לפי המכניקה הניוטונית , כדי שגוף הנמצא על פניו של כוכב יוכל להתנתק מהכוכב ולהגיע למרחק שבו כוח הכבידה של הכוכב זניח , מהירותו המינימלית של הגוף צריכה להיות : ( G = 6 . 673 xlO- _N-m 2 / kg 2 ) כאשר M היא מסת הכוכב R- \ הוא רדיוסו . G הוא קבוע הכבידה . G ) מופיע בנוסחה F = GMm / r 2 המתארת את כוח הכבידה בין שני חלקיקי חומר בעלי מסות _Jfv m שהמרחק ביניהם הוא v ( . r מכונה מהירות הבריחה . אם נציב במשוואה ( 6 . 1 ) את המסה והרדיוס של כדור הארץ , נקבל 11 . 2 ק"מ בשנייה . זו המהירות שיש להקנות לרקיטה המשוגרת לחלל , כדי שתתנתק משדה הכבידה של כדור הארץ . אם נציב במשוואה ( 6 . 1 ) את מהירות האור במקום , v ונחלץ את הרדיוס , נקבל :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה