איור ‭:6.2‬ א. קרן אור חודרת למעלית מואצת ונעה בה בקו ישר. ב. מנקודת המבט של מי שנמצא במעלית, הקרן נעה במסלול פרבולי.