6.2 השפעת הכבידה על האור

6 . 2 השפעת הכבידה על האור אחת המסקנות של תורת היחסות הכללית היא שכוח הכבידה מכופף קרני אור . כדי להיווכח בכך , נניח שאנו יושבים בקרון שנע במהירות משתנה , או במסלול לא ישר . אם נבדוק את המסלול של קרן אור החוצה את הקרון , נגלה כי הוא עקום ביחס לקירות הקרון . מן השקילות בין מערכת מואצת למערכת הנתונה בהשפעת הכבידה ניתן להסיק , שמסלולה של אותה קרן אור יתעקם בצורה דומה גם בהשפעת כוח הכבידה . איור 6 . 2 מדגים זאת בעזרת תנועה בתאוצה קבועה . האיור מתאר קרן אור החודרת למעלית שנעה בתאוצה , a דרך נקב בדופן המעלית . באיור 6 . 2 א מתוארים מצבה של המעלית , והקרן הנעה בתוכה , בהפרשי זמן שווים . קל לראות , כי במערכת ייחוס הצמודה למעלית , מסלולה של הקרן אינו קו ישר אלא פרבולה , כמתואר באיור 6 . 2 ב . על פי עקרון השקילות , לא ניתן להבדיל בין תנועה מואצת של המעלית , לבין תנועה במהירות קבועה בשדה כבידה אחיד , לכן עלינו להסיק כי קרן האור תנוע באותו מסלול גם בהשפעת שדה כבידה . סמוך לפני כדור הארץ , למשל , תאוצת הנפילה של קרן אור תהיה 9 . 8 מטר \ שנייה , כמו עבור עצמים בעלי מסה . קשה מאוד לגלות תופעה זו בגלל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה