6.1 עקרון השקילות

6 . 1 עקרון השקילות עד כה עסקנו בתורת היחסות המצומצמת , הדנה במערכות ייחוס שנעות זו ביחס לזו במהירות קבועה . איינשטיין שאף לנסח תיאוריה כללית יותר , שבמסגרתה ילבשו חוקי הפיסיקה אותה צורה בכל מערכת ייחוס , כולל מערכות הנעות במהירות משתנה , כלומר בתאוצה . הוא התמודד עם בעיה זו במשך מספר שנים , עד אשר הצליח ( ב ( 1916 לנסח את התיאוריה המכונה תורת היחסות הכללית . ( General Theory of Relativity ) לימוד שיטתי של תורת היחסות הכללית דורש ידע נרחב במתמטיקה . במסגרת זו נסתפק בסקירה קצרה של עקרונות התיאוריה וכמה מתוצאותיה . תורת היחסות המצומצמת לימדה אותנו כי כאשר שתי מערכות נעות זו ביחס לזו במהירות קבועה ובקו ישר , לא נוכל לומר כי מערכת א נחה ומערכת ב נעה , משום שההיפך יהיה נכון באותה מידה . זה נובע מהנחת היסוד הקובעת כי בשתי המערכות הללו , חוקי הפיסיקה יתוארו בעזרת אותן משוואות בדיוק . לפיכך , תנועה ומנוחה הן מושגים יחסיים ולא מוחלטים , ויש לציין ביחס לאיזו מערכת גוף מסוים נע ( או נח . ( בתורת היחסות הכללית מרחיב איינשטיין את העיקרון הזה , וקובע כי לא רק שאי אפשר להבחין בין מנוחה לתנועה במהירו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה