5.4 המטען החשמלי אינו תלוי במהירות

5 . 4 המטען החשמלי אינו תלוי במהירות המטען החשמלי של חלקיק אינו תלוי במהירות שבה החלקיק נע , וגודלו נשאר קבוע בכל מערכת ייחוס . עובדה זו אושרה בניסויים רבים . למשל , ידוע שאטומים ניטרליים שנעים דרך שדה חשמלי אחיד , אינם מוסחים מנתיבם בהשפעת השדה . זאת למרות שהמהירות שניתן לייחס לפרוטונים שבגרעין היא קטנה יחסית , בעוד מהירות האלקטרונים החגים סביב הגרעין היא מסדר גודל של . O . Olc פירוש הדבר שהמטען של האלקטרון , בין שהוא בתוך האטום ( ונע במהירות יחסותית ) ובין שהוא מחוץ לאטום ( ונע לאט ) שווה בערכו המוחלט למטען הפרוטון . ניתן לומר שהמטען החשמלי הוא שמורת לורנץ . השדה החשמלי והמגנטי סביב מטענים חשמליים וזרמים חשמליים אינם שמורות לורנץ . המשוואות המתארות כיצד גדלים אלה משתנים במעבר ממערכת ייחוס אחת לאחרת מוצגות בנספח .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה