5.3 הטרנספורמציה של תנע ואנרגיה

5 . 3 הטרנספורמציה של תנע ואנרגיה כדי להשלים את התמונה , נפתח את המשוואות המקשרות בין רכיבי התנע והאנרגיה הכוללת של חלקיק , בשתי מערכות ייחוס . נצא מהגדרת התנע היחסותי ( 4 . 19 ) והאנרגיה היחסותית הכוללת . ( 4 . 20 ) נגדיר את At כמרווח הזמן בין שני מאורעות במערכת S' , שבה שני המאורעות מתרחשים באותו מקום . במערכת S שנעה במהירות v ביחס ל , _5 ' מרווח הזמן בין שני המאורעות הללו יהיה ( משוואה .- ( 2 . 2 At = _Axy = At בכל מערכת ייחוס שבה נחשב את at ( עבור שני מאורעות נתונים , ( נקבל את אותו ערך . לכן At הוא שמורת לורנץ . , _^ r = Y ובגבול שבו _4 t- > 0 נקבל : נרשום עתה את האנרגיה ואת רכיבי התנע בצורה הבאה : ובדומה  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה