5.2 המרחב הארבעה־ממדי

5 . 2 המרחב _הארבעה ממדי As _~> במשוואה ( 5 . 2 ) יש ממדים של אורך , והוא מכונה אינטרוול _במרחב זמן . אפשר להתייחס אליו כאל אורך של קטע במרחב ארבעה ממדי , שהממד הרביעי בו הוא הזמן . בשנת 1908 הראה המתמטיקאי הרמן מינקובסקי / Minkowski ) כי כאשר מציגים את היקום הממשי כמרחב בעל ארבעה ממדים , שבו הזמן הוא הממד הרביעי , נוסחאות תורת היחסות לובשות צורה פשוטה . מעניין לציין , כי מינקובסקי היה אחד ממוריו של איינשטיין בעת שלמד במכון הטכנולוגי בציריך ( בשנים . ( 1900-1896 חשוב להדגיש , כי המרחב הארבעה ממדי הוא מכשיר מתמטי , וכי אין קשר ישיר בינו לבין תורת היחסות . אפשר לנסח את משוואות תורת היחסות בלי להזדקק כלל למרחב זה . אולם אפשר לומר כי בזכות תורת היחסות הפך המרחב זמן לנכס צאן ברזל של הפיסיקה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה