5.1 גדלים אינווריינטיים או שמורות לורנץ

5 . 1 _גדלים אינווריינטיים או שמורות לורנץ בפרקים הקודמים למדנו כיצד גדלים שונים , כגון קואורדינטות המקום , המהירות והמסה של גוף , משתנים כאשר עוברים ממערכת ייחוס אינרציאלית אחת לאחרת . אולם יש כמה גדלים פיסיקליים שאינם משתנים כאשר עוברים ממערכת אחת לאחרת , אלא נשארים קבועים בכל מערכת . לדוגמה , ממשוואה ( 4 . 22 ) נובע כי : באגף ימין של משוואה ( 5 . 1 ) מופיע גודל שאינו משתנה כאשר עוברים ממערכת ייחוס אחת לאחרת ( משום שמסת המנוחה של גוף קבועה בכל מערכת ייחוס . ( מכאן שגם אגף שמאל של המשוואה נשאר קבוע בכל מערכת ייחוס . במילים אחרות , אם לגוף יש אנרגיה E ורכיבי תנע pz p p במערכת ייחוס מסוימת , הרי שבמערכת ייחוס אחרת תהיה לו אנרגיה E' ורכיבי תנע p , p x ? . ' ' ' E _^ E ' _» ' Px _^ Pi > P y _~> Py , Pz _+ P ' ( את נוסחאות הטרנספורמציה הזו נפתח בסעיף . ( 5 . 3 ואולם הגודל . _£ - / 5 _0 לא ישתנה , כלומר יתקיים : E ' _^ ' c 2 = E - P 2 כאשר . P = />/ + P + P  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה