איו ף AA • משולש ישר־זווית שנועד לסייע לך לזכור את משוואה ‭.(4.22)‬ חשיבות הזוויות e ו־0 תובהר בשאלה ‭.4.9‬