4.5 הקשר בין תנע לאנרגיה יחסותית כוללת

4 . 5 הקשר בין תנע לאנרגיה _יחסותית כוללת במכניקה קלסית , התנע נתון על ידי p = mv והאנרגיה הקינטית על ידי K = \ mv 2 משתי המשוואות הללו ניתן לקבל קשר בין התנע לאנרגיה הקינטית : ( מכניקה קלסית ) בתורת היחסות נוח לפתח קשר בין התנע לאנרגיה היחסותית הכוללת . לשם כך נרשום : ( יחסות )  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה