טבלה ‭:4.2‬ מסות ואנרגיות קשר גרעיניות של כמה אטומים. המספר התחתון משמאל לסמל הכימי הוא המספר האטומי ‭(Z )‬ המציין את מספר הפרוטונים בגרעין (ומספר האלקטרונים באטום הניטרלי‭.(‬ המספר העליון הוא מספר המסה ‭(A)‬ המציין את מספר הנוקליאונים (פרוטונים וניטרונים) בגרעין. ההפרש ‭A-Z‬ שווה למספר הניטרונים.