4.4 חוק שימור האנרגיה־מסה

4 . 4 חוק שימור _האנרגיה מסה הארכנו בנושא השקילות של האנרגיה והמסה , משום שזו היא התוצאה החשובה ביותר והשימושית ביותר של תורת היחסות המצומצמת . מהשקילות הזו נובע , כי יש לנסח מחדש שניים מחוקי השימור הבסיסיים של הפיסיקה הקלסית . החוק האחד הוא חוק שימור המסה , שקבע כי אי אפשר להשמיד חומר ואי אפשר ליצור חומר יש מאין . החוק השני הוא חוק שימור האנרגיה , שקבע כי כאשר במערכת מסוימת גדלה ( או קטנה ) כמות האנרגיה , קטנה ( או גדלה ) באותו שיעור האנרגיה של מערכות אחרות , באופן שהאנרגיה הכוללת נשארת קבועה . העובדה שחומר יכול להפוך לאנרגיה , ואנרגיה לחומר , הופכת את שני חוקי השימור הנפרדים הללו לחוקים בלתי מדויקים . במקומם יש לנסח חוק שימור מאוחד , והוא חוק שימור _האנרגיה מסה . חוק זה קובע , כי בכל תהליך שהוא , סכום האנרגיות והמסות של הגופים והמערכות המשתתפים בתהליך נשמר קבוע ( כאשר המסה מבוטאת ביחידות אנרגיה . ( שאלה 4 . 6 בתהליך רגיל של בעירה , אטומי פחמן ( C ) בחומר הבוער מתרכבים עם מולקולות חמצן ( 0 ) באוויר ליצירת פחמן דו חמצני . ( C 0 ) האנרגיה המשתחררת בצורת חום היא בשיעור 15 א"ו לכל מולקולת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה