4.3 השקילות של אנרגיה ומסה

4 . 3 השקילות של אנרגיה ומסה נחזור ונתבונן במשוואה ( 4 . 14 ) כאשר המהירות v קרובה _ל , m » m , _0 ונוכל לכתוב , K ~ mc 2 כלומר האנרגיה הקינטית של הגוף שווה אז בקירוב למסתו היחסותית כפול . c 2 נוכל להכליל את הקשר הזה בין אנרגיה לבין me 2 באופן הבא . נכתוב את ( 4 . 14 ) כך -. את ( 4 . 15 ) אפשר לפרש כך me 2 . היא האנרגיה הכוללת של הגוף ( לא רק כאשר מהירותו קרובה _ל _0 אלא גם במהירויות נמוכות . ( האנרגיה הזו היא הסכום של שני גדלים : א . האנרגיה הקינטית של הגוף _JC , השווה לעבודה שהושקעה בו . ב . "אנרגיית מנוחה" שקיימת גם כאשר , 1 ' = 0 והיא . m c במילים אחרות , גם כאשר הגוף נמצא במנוחה , יש לו "אנרגיה" בשיעור , m c הנובעת מכך שיש לו מסת מנוחה . כאשר משקיעים בגוף עבודה בשיעור K ההופכת לאנרגיה קינטית , האנרגיה הכוללת שלו גדלה והיא עתה JC + m c וזו הסיבה לגידול במסה של הגוף . בכל מצב , המסה כפול c שווה לאנרגיה הכוללת של הגוף .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה