איור ‭:4.3‬ לפי משוואה ‭,(4.12)‬ האנרגיה הקינטית היחסותית K שווה להפרש בין גודל התלוי במהירות, ‭,m(v)c 2‬ לבין גודל שאינו תלוי במהירות, ‭.m 0 c 2‬ לשם השוואה מופיעה באיור גם האנרגיה הקינטית הקלטית ‭mynvn . \mo v 2‬ הגודל ‭E = me 2‬ תתברר בסעיף ‭.4.3‬