4.2 אנרגיה קינטית יחסותית

4 . 2 אנרגיה קינטית יחסותית נחשב עתה מהי האנרגיה הקינטית של גוף בעל מסת מנוחה , " 0 1 הנע במהירות יחסותית . v נניח שהגוף נמצא תחילה במנוחה בנקודה . x-0 ברגע מסוים מפעילים עליו כוח F הגורם לו לנוע בכיוון החיובי של ציר x ברגע t כלשהו הגוף נמצא בנקודה x ומהירותו דו העבודה הכוללת שבוצעה על הגוף היא : נכתוב את החוק השני של ניוטון כך : F = ma = m dt _^ = dt = at _^ _dfa v ) מכיוון שיש בידנו ביטוי לתנע היחסותי , נוכל לכתוב : ( עברנו מכתיב וקטורי לכתיב סקלרי , כי אנו עוסקים בתנועה בממד אחד ( . נציב את ( 4 . 6 ) ב ( 4 . 5 ) ונקבל :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה