א‭1»‬ל ‭:4.1‬ ההתנגשות מנקודת המבט של הצופה שליד המסילה (מערכת ‭.(S‬ (אנו מתעלמים מהשפעת הכבידה ומניחים שהכדורים נעים במישור. אפשר להניח שהניסוי נעשה על כוכב לכת שבו הכבידה זניחה, או בחלל‭(.‬