3.6 תנועה במהירות משתנה

3 . 6 תנועה במהירות משתנה בדיון עד כה עסקנו בשתי מערכות אינרציאליות שנעות זו ביחס לזו במהירות ט שהיא , קבועה בגודלה ובכיוונה . עבור שתי המערכות האלה פותחו טרנספורמציית לורנץ והנוסחאות הנובעות ממנה . לכן , הנוסחאות המתארות את התכווצות האורך ואת התארכות הזמן , למשל , מתאימות לגוף שנע במהירות קבועה ביחס למערכת המעבדה . נניח עתה שגוף כלשהו נע ביחס למערכת המעבדה במהירות יחסותית שאינה קבועה , אלא משתנה ( בגודלה או בכיוונה . ( האס נוכל להפעיל לגביו את טרנספורמציית לורנץ ואת הנוסחאות הנגזרות ממנה , כאשר ט המופיעה בנוסחאות היא המהירות הרגעית של הגוף ? או שמא הנוסחאות הללו אינן מתאימות כלל לתנועה מואצת ? כדי לענות על שאלה זו , נציין תחילה כי דיון מעמיק בטבען של מערכות מואצות נעשה בתורת היחסות הכללית . עם זאת , במסגרת תורת היחסות המצומצמת ניתן לטפל גם בתאוצות . למשל , ניתן לבדוק כיצד משתנים רכיבי התאוצה כשעוברים ממערכת אינרציאלית אחת לשנייה . הנוסחאות שמקבלים הן מסורבלות ולא שימושיות במיוחד , אולם , כדאי לזכור מסקנה חשובה אחת . אם גוף נע ביחס למערכת המעבדה במהירות שאינה קבועה , אפשר להפעיל לגביו ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה