איור ‭:3.4‬ דיאגרמת מרחב-זמן המתארת את תנועתו של הגלאי ואת שני פולסי האור הנפלטים מהמקור, שנמצא בראשית,ונקלטים על־ידי הגלאי.