איור ‭:3.3‬ מקור נייח פולט גל אלקטרומגנטי הנקלט על־ידי גלאי. הגלאי מתרחק מהמקור במהירות v בגלל אפקט דופלר, התדירות של הגל שיקלוט הגלאי תהיה קטנה יותר מהתדירות המקורית, ואורך הגל יהיה גדול יותר.