3.5 אפקט דופלר בתורת היחסות

3 . 5 אפקט _דופלר בתורת היחסות הנחת יסוד של תורת היחסות קובעת , כי המהירות של אור , ובעצם של גלים אלקטרומגנטיים בכל תחום תדירות , אינה משתנה כאשר הצופה נע ביחס למקור הגל , או כאשר מקור הגל נע ביחס לצופה . אולס התנועה היחסית של הצופה ושל המקור משפיעה על התדירות ועל אורך הגל שקולט הצופה , וזאת בגלל אופקט דופלר ( שעליו למדנו ביחידה , 2 בקורס » _סודות הפיסיקה ב . ( כדי לפתח את נוסחת דופלר למהירויות יחסותיות , ננתח את המקרה הבא . מקור של גלים אלקטרומגנטיים ( למשל מכ"ם ) ממוקם בראשית של מערכת הייחוס S ( איור . ( 3 . 3 "ה"צופה" הוא גלאי הרגיש לגלים שפולט המקור , והגלאי הזה נע במהירות v על הקו המחבר אותו עם המקור . את מערכת הייחוס הצמודה לגלאי נכנה , כהרגלנו , . 5 ' לחזיתות הגל שפולט המקור נתייחס כאל פולסים בודדים , שכל אחד מהם נע במהירות . c נניח כי פולס מסוים , שאותו נכנה פולס , 1 נפלט מהמקור בזמן o era כאשר הגלאי נמצא בנקודה . x הפולס הבא , שאותו נכנה פולס , 2 נפלט מהמקור בזמן t = r ( הזמנים והקואורדינטות הם לפי מערכת . ( S נשתמש עתה בהצגה גרפית מקובלת ומועילה , שתסייע לנו לחשב את הזמנים וה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה