3.4 עוד על סיבתיות

3 . 4 עוד על סיבתיות בסוף הפרק הקודם הזכרנו את עקרון הסיבתיות , הקובע כי הסיבה מתרחשת לפני התוצאה , בכל מערכת ייחוס שהיא . מיד נראה כי אפשר להגיע לסתירה של עיקרון זה ולפרדוקס , אם מניחים כי אות כלשהו יכול לנוע במהירות גדולה יותר ממהירות האור . שאלה 3 . 10 א . אירוע א שמתרחש במערכת , S בנקודה x בזמן t ( למשל , הפעלת פעמון חשמלי , ( יוצר אות שנע במהירות u ( למשל , גל קול . ( האות מגיע לנקודה x + Ax בזמן t + At וגורם שם להתרחשות אירוע ב ( למשל , הפעלת פעמון שני . ( לפי צופה במערכת , 5 ' שנעה ביחס למערכת S במהירות v ( בכיוון החיובי של ציר , _(* פרק הזמן שחלף בין שני האירועים היה . a * ' פתח נוסחה שתביע את At' באמצעות v \ " Ax , At ( או u , A _£ ו . ( _1 ב . רכבת איינשטיין נוסעת במהירות 0 . 98 c בכיוון מזרח . ליד המסילה מוצבים שני פנסים במרחק 300 , 000 ק"מ זה מזה . הפנס המערבי נדלק ( אירוע א ) וכשהאור מגיע לפנס המזרחי , אף הוא נדלק ( אירוע ב . ( כמה זמן חלף בין שני האירועים מנקודת המבט של מערכת S ( המסילה ) ומנקודת המבט של מערכת S' ( הרכבת ) י ג . הנח כי הדלקת פנס א יצרה אות שנע במהירות גד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה