3.2 שימושים של טרנספורמציית לורנץ

3 . 2 שימושים של טרנספורמציית לורנץ נחזור על הניסוי המחשבתי שתואר בסעיף 2 . 5 ( שאלה . ( 2 . 8 רכבת באורך 1 , 800 , 000 ק"מ נעה במהירות 300 , 000 km / s ) 0 . 8 c . ( c ברגע t = 0 נדלק מקור אור בנקודה x 0 הנמצאת באמצע הרכבת . נניח שאז חל גם הרגע f 0 במערכת הייחוס = , = הצמודה למסילה , ושברגע t = t' = 0 הראשיות של שתי המערכות התלכדו , כמתואר באיור . 3 . 2 אנו מתייחסים אל הרכבת כאל המערכת הנחה . { S ) נרשום במערכת זו את הקואורדינטות והזמנים של האירועים : . 1 הגעת האור לחזית הרכבת . . 2 הגעת האור לסוף הרכבת . בהתאם לתשובה 2 . 8 נקבל : x 2 = 900 , 000 km t 2 = 3 s x = 900 , 000 km t x = 3 s שאלה 3 . 3 א . חשב בעזרת טרנספורמציית לורנץ את הזמנים של שני האירועים הללו , במערכת S ' הצמודה למסילה ( שים לב כי הגדרנו את הרכבת כנתה , ולכן המסילה נעה ביחס אליה במהירות . ( v = 0 . 8 c ב . חשב את הקואורדינטה _% ' של חזית הרכבת , ברגע = 0 ץ מנקודת המבט של מערכת המסילה . ( 5 ' ) האם התוצאה מאשרת את תופעת התכווצות האורך ?  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה