איור ‭:3.1‬ מערכת הייחוס ‭5'‬ נעה במהירות v ביחס למערכת הייחוס S