2.5 חד-זמניות וסדר ההתרחשות של מאורעות

2 . 5 חד - זמניות וסדר ההתרחשות של מאורעות מהפיסיקה הקלסית נובע , כי אם שני מאורעות מתרחשים באותו זמן מנקודת מבטו של צופה מסוים , הם מתרחשים באותו זמן מנקודת המבט של כל צופה אחר . זו מסקנה ישירה מהמשוואה הרביעית של טרנספורמציית גליליאו ( משוואה _f = t : (( 1 . 4 ) הקובעת כי קיים זמן אוניברסלי התקף בכל מקום ובכל מערכת ייחוס . כבר ראינו , כי תורת היחסות אינה מקבלת את האוניברסליות של הזמן . מכאן נובעת מסקנה מעניינת לגבי החד זמניות ( סימולטניות ) של מאורעות . לצורך הדיון _בחד זמניות , נבדיל בין שני מקרים : א . שני המאורעות מתרחשים באותו מקום במרחב , או בסמיכות מקום זה לזה . במקרה זה , אין קושי עקרוני לקבוע אם שני המאורעות הם חד זמניים או לא , וגם לא יהיה ויכוח . 1 לצורך הדיון , אנו מתעלמים מהפרשי הזמנים בין מקומות שונים על פני כדור הארץ , ומניחים שבכל המקומות משתמשים בשעון אחד ( שעון גריניץ . ( 1 בין צופים שונים בשאלה זו . לדוגמה , נניח שברגע שהחזית של קטר הרכבת עוברת ליד פנס המוצב בתחנה , הפנס נדלק . גם נהג הקטר וגם מנהל התחנה יסכימו כי שני המאורעות "הקטר עבר ליד הפנס" ו "הפנס נדלק '' קרו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה