2.4 התכווצות האורך

2 . 4 התכווצות האורך נניח שמחוץ לרכבת מוצבים עמודי טלפון במרחקים שווים , ו _^ ( הצופה שברכבת ) רוצה למדוד את המרחק בין העמודים תוך כדי נסיעה . לשם כך הוא משתמש בשעון עצר : הוא מפעיל את השעון כאשר הוא נמצא מול אחד העמודים , ועוצר אותו כאשר הוא נמצא מול העמוד הבא . אם לפי השעון חלף פרק זמן , At' אזי המרחק הוא : כאשר v היא מהירות הרכבת . לגבי , A הצופה שעומד ליד המסילה , פרק הזמן שעבר בין הפעלת השעון ועצירתו הוא ך At = At' ( משואה . ( 2 . 2 גם במערכת הייחוס של A השעון שעל הרכבת נמצא מול העמוד הראשון בתחילת המדידה ומול העמוד השני בסוף המדידה . לכן A , יטען כי המרחק בין העמודים הוא : , At = At ' yy _^ ובעזרת ( 2 . 4 ) נקבל : באותה דרך אפשר למדוד מרחק כלשהו , או אורך של גוף כלשהו בכיוון תנועת הרכבת . לכן , התוצאה שקיבלנו מתארת תופעה כללית . שים לב , כי L הוא האורך של הגוף במערכת שבה הגוף נייח . L נקרא אורך אמיתי או אורך עצמי . מצאנו כי : במערכת שביחס אליה הגוף נע , אורכו הנמדד קצר פי ך מאורכו האמיתי . ככל שהמהירות גדולה יותר , הגוף קצר יותר .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה