איור ‭:2.4‬ ץ כפונקציה של היחס ‭(7= 1A/T^) , /3 = "/0‬