א»ור ‭:2.3‬ מנקודת מבטו של A בזמן ‭,A/‬ שבו עשה הבזק האור את דרכו מהפנס אל הראי ‭(C)‬ ובחזרה אל הפנס, נע הפנס למרחק ‭,1'A£‬ מנקודה A לנקודה ‭.B‬ אורך כל שוק של המשולש היא ‭^cAt‬ כמבואר בטקסט.