2.2 התארכות הזמן

2 . 2 התארכות הזמן הדיון הקצר בשתי החלליות ובהבזק האור הוא דוגמה לנ » סו > מחשבתי . זהו ניסוי שאינו מבוצע בפועל אלא בדמיון , כדי לשפוך אור על תופעות המתרחשות במערכת שאת חוקיה אנו מכירים . בסעיף זה נתאר ניסוי מחשבתי אחר , במטרה לפתח נוסחאות לכמה תופעות יחסותיות . נתאר לעצמנו רכבת הנוסעת על מסילה ישרה , במהירות קבועה v הקרובה למהירות האור . בתוך הרכבת יושב צופה שנקרא לו . A' מחוץ לרכבת נמצא צופה אחר שנקרא לו A והוא עומד לצד המסילה ומתבונן במה שקורה ברכבת . נתאר לעצמנו מערכת צירים הצמודה למסילה , ומערכת צירים שנייה הצמודה לרכבת ונעה יחד אתה ( כמו באיור . ( 1 . 1 למערכת הצמודה למסילה נקרא , S ולזו הצמודה לרכבת נקרא . 5 ' נניח כי p _^ _nA' לרגע קט פנס המכוון לראי שנמצא בגובה , € בדיוק מעליו ( איור . ( 2 . 2 הבזק של אור יוצא מהפנס , פוגע בראי ומוחזר אל הפנס . את פרק הזמן שחלף מרגע פליטת ההבזק ועד חזרתו לפנס מסמן . At' _-oA' מנקודת המבט של A' הדרך שעשה ההבזק היא , 2€ לכן :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה