איור ‭:2.1‬ א. בעת ששתי החלליות חולפות זו על פני זו, משגרת אחת מהן הבזק של אור בכיוון תנועתה. ב. כעבור שנייה אחת, ההבזק הגיע לנקודה A החללית האחת לנקודה p והשנייה — לנקודה ‭.C‬ לכאורה, לפי הנחה ב המרחק בין B להבזק שווה למרחק בין C להבזק.