2.1 שתי הנחות יסוד

2 . 1 שתי הנחות יסוד לצורך פיתוח המשוואות של תורת היחסות המצומצמת , הניח איינשטיין שתי הנחות יסוד שניתן לנסחן כך . הנחה א : למשוואות המתארות את חוקי הפיסיקה יש צורה זהה בכל מערכת אינרציאלית . לדוגמה , אם במערכת אינרציאלית אחת אפשר לסכם תוצאות של סדרת ניסויים באמצעות המשוואה , F = ma אזי צופה שיתבונן באותם ניסויים ממערכת אינרציאלית אחרת , יוכל לסכמם בעזרת המשוואה F' = m ' a' ( כאשר הגדלים F \ 7 n ' , a' אינם בהכרח שווים לגדלים . ( F , m , a הנחה ב : מהירות האור בריק היא קבוע אוניברסלי ( שנטמנו . ( c פירוש הדבר שמדידת מהירות האור ושאר הגלים האלקטרומגנטיים , בריק , תיתן תמיד אותו ערך , בלי קשר למהירות הצופה או המקור . כפי שהוסבר קודם , שתי ההנחות הללו קשורות במידה מסוימת לתצפיות ניסיוניות , אם כי אינן נובעות באופן ישיר מהניסוי . הנחה א היא הרחבה של "עקרון היחסות , " שנוסח בסוף הפרק הקודם לגבי חוקי המכניקה . איינשטיין הרחיב את העיקרון וקבע כי הוא תקף גם ביחס לחוקי האלקטרומגנטיות . נציין כי הנחה א והנחה ב קשורות במידה מסוימת זו בזו , מכיוון שהתפשטות האור היא תופעה אלקטרומגנטית , ואת מהירות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה