1.3 נוסחת חיבור המהירויות לגלים

1 . 3 נוסחת חיבור המהירויות לגלים נחזור אל הדוגמה שמתוארת באיור . 1 . 1 נניח שלחזית הקרונית צמוד רמקול , והוא פולט גל קול שנע באוויר במהירות 330 מ' בשנייה . הקרונית עצמה נעה , כזכור , במהירות 10 מ \ ' שנ . ' נניח כי האוויר נייח ביחס לאדמה ( אין רוחות ) ונשאל : מהי מהירות גל הקול ביחס לצופה א וביחס לצופה בל התשובה היא , _שמהירותם של גלים , כגון גלי קול וגלים במים , תלויה רק בתכונות התווך שבו הם נעים , ואין היא מושפעת מתנועת המקור הפולט את הגל . לכן , כאשר צופה א ( שנמצא במנוחה ביחס לאוויר ) ימדוד , את מהירות גל הקול שמגיע אליו , הוא יקבל את המהירות המקורית , כלומר 330 מ ז \ שנ , ' למרות שמקור הגל נע ביחס אליו . לעומת זאת , התנועה היחסית בין התווך לצופה משפיעה על מהירות הגל שמודד הצופה . לכן , צופה ב , שנמצא על הקרונית , ונע ביחס לאוויר במהירות 10 מ \ ' שנ , ' ימצא שמהירות הגל לגביו היא 340 מ \ ' שנ' ( כאשר הוא נמצא מאחורי הרמקול . ( אם הוא יחזור על הניסוי כאשר מקור הגל הוא בסוף הקרונית , מהירות הגל לגביו תהיה רק 320 מ \ ' שנ . ' שים לב , כי נוסחת חיבור המהירויות v = v ' + V תקפה גם הפעם...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה