איור ‭:1.1‬ צופה א נייח ביחס לארץ וביחס למערכת א. צופה ב נייח ביחס לקרונית, וביחס למערכת ב הצמודה אליה. הקרונית נעה ביחס לארץ במהירות V