הקדמה

הספר שלפניך מהווה חלק מהקורס יסודות הפיסיקה של האוניברסיטה הפתוחה . עם זאת הוא עומד בפני עצמו ויכול לשמש ספר לימוד ליסודות תורת היחסות , המתאים ברמתו לסטודנטים לפיסיקה בשנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה , ולתלמידי הכיתות הגבוהות בביתיהספר התיכון . הספר מציג את עקרונות התיאוריה המכונה תורת היחסות ה מצומצמת ( או הפרטית ) ומתאר בצורה כללית כמה מעקרונות התיאוריה הידועה בשם תורת היחסות הכללית . מאז פרסום תורת היחסות המצומצמת , בשנת , 1905 מהווה תורת היחסות דוגמה ומופת לתיאוריה פיסיקלית מרתקת ומעוררת מחשכה , המציבה אתגר ליכולת השכל האנושי . אני תקווה כי בצורה שבה מוצגת תורת היחסות בספר זה , היא תהיה מובנת לכל אדם המגלה התעניינות בפיסיקה , והשולט במתמטיקה ברמה תיכונית . תודתי נתונה לכל מי שסייע בהוצאת הספר לאור , ובמיוחד לפרופ' יצחק גודלמן , לפרופ' עמוס הרפז ולד"ר יוסי ורבין , שקראו והעירו את הערותיהם ; לאסיסטנטית מיכל בךיעקב ; לעורכת חוה ניומן ; למנוחה סליגמן מורביץ המופקדת על סדר המחשב ; למאיירת אירית אשר , ולגרפיקאים ירמי לז'ה וזאב פרל . הקדמה יורם קירש  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה