3.1 מודל הטיפה

3 . 1 מודל הטיפה מודל הטיפה מתייחס לגרעין כאל טיפה כדורית של נוזל בעל צפיפות מסה גבוהה . בעזרת מונחים השאולים מתורת הנוזלים , כמו מתח פנים , פותחה נוסחה המביעה את המסה הכוללת של הגרעין , באמצעות מספר הפרוטונים ומספר הניטרונים שבו . לנוסחה הזו יש חשיבות מעשית , כיוון שהיא מנבאת בדיוק טוב את מסותיהם של _כ 200 גרעינים יציבים ( למעט גרעינים קלים ביותר ) ומספר רב של גרעינים לא יציבים . היא גם מסבירה את תהליך ביקוע הגרעין שעליו נלמד בפרק . 5 . 1 אולם אין היא מסבירה שוס תכונה אחרת של הגרעין .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה